ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม สำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิดำรงชัยธรรม *รับสมัครนักเรียนทุน* "สร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566" New

*ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566*
***สามารถแก้ไขและแนบเอกสารเพิ่มเติม
ได้จนถึง *15 กุมภาพันธ์ 2566* ***

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง http://www.damrongchaitham.com/dm-web/?p=5568

สอบถามเพิ่มเติม
- Inbox เพจ FB : มูลนิธิดำรงชัยธรรม
- โทรศัพท์ 02-669-9615 หรือ 02-669-9711
ในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม New

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ