ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้ง 619 ท่าน

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
ทั้ง 619 ท่าน

*สามารถตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนที่ได้รับรางวัลได้ที่ Qr Code ตามภาพด้านล่างนี้ หรือที่ลิงก์ https://shorturl.ocsc.go.th/r/b0997b69

*ติดตามข่าวสาร วันข้าราชการพลเรือน ได้ที่
https://www.facebook.com/CivilServantDay

*ร่วมสนุกกับกิจกรรมนิทรรศการออนไลน์
เว็บไซต์ www.วันข้าราชการพลเรือน.com
www.thaicivilserviceday.com
หรือที่ Facebook เพจวันข้าราชการพลเรือน https://web.facebook.com/CivilServantDay

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ