ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566"

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566"

ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2566 ทาง: https://bit.ly/thaicivilserviceday

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก ได้แก่
กิจกรรม E-Passport สะสมสแตมป์ตรากระทรวงครบทุก 20 หน่วยงาน ลุ้นรับของรางวัล Lazada E-GIFT CARD มูลค่า 250 บาท จำนวน 300 รางวัล โดยร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2566 และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 25 เมษายน 2566

รับชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ของแต่ละกระทรวง อาทิ สำนักงานนายกรัฐมนตรี, กระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

#งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
#วันข้าราชการพลเรือน
#ThaiCivilServiceDay

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ