ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สารจากบุคคลสำคัญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 วันข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่สารจากบุคคลสำคัญ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

 

1. สารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

2. วิดีทัศน์แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันข้าราชการ
พลเรือน ประจำปี 2566 ของ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

รับชมได้ที่ลิงก์: https://youtu.be/cSJKWJx4igI

 

3. สารจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

4. สารจากนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

 

5. สารจากนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ