ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

 

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

ดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์

กรุณา copy code ของแบนเนอร์ที่ท่านต้องการเพื่อนำไปวางไว้ในเว็บไซต์ของท่าน

ลิงค์เว็บไซต์ : https://web.ocsc.go.th/ForMyKing

ลิงค์แบนเนอร์ : https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/banner_phithiithwaaysatyptiyaan_2566.jpg

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ได้ที่นี่

 

รายละเอียดการจัดพิธี

 

ขั้นตอนการจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง

(ขอขอบคุณคลิปภาพของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่มา YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์)

สื่อประชาสัมพันธ์

 

ภาพประชาสัมพันธ์ช่องทาง Facebook และสื่อทั่วไป

ภาพประชาสัมพันธ์ช่องทาง Line

 

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

https://www.youtube.com/live/m2VWeKHzXoY?feature=share

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon กำหนดการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ท้องสนามหลวง100.19 KB
PDF icon ​ขั้นตอนการกล่าวนำทำความเคารพในบริเวณพิธี ณ ท้องสนามหลวง81.86 KB
PDF icon แนวทางการจัดพิธี ณ ทั้ตั้ง-2566 Update 18/7/2566 เวลา 10.00 น.139.85 KB
PDF icon ตัวอย่างคำถวายพระพรชัยมงคลและคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ460.85 KB
Image icon ฺฺBanner พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ปี 2566683.84 KB
PDF icon นร 1019.2-120 ลว.14 ก.ค.66_กรมหรือเทียบเท่า101.46 KB
PDF icon นร1019.2-121 ลว.14 ก.ค.66_ปลัดกระทรวงกลาโหม1.09 MB
PDF icon นร1019.2-122 ลว.14 ก.ค.66_หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงฯ(41 หน่วยงาน)1.04 MB
PDF icon นร1019.2-123 ลว.14 ก.ค.66_ผู้บัญชาการทหารสูงสุด1.09 MB
PDF icon นร1019.2-124 ลว.14 ก.ค.66_ผู้บัญชาการทหารบก1.07 MB
PDF icon นร1019.2-125 ลว.14 ก.ค.66_ผู้บัญชาการทหารเรือ1.07 MB
PDF icon นร1019.2-126 ลว.14 ก.ค.66_ผู้บัญชาการทหารอากาศ1.06 MB
PDF icon นร1019.2-127 ลว.14 ก.ค.66_ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ1.1 MB
PDF icon นร 1019.2-128 ลว.14 ก.ค.66_ปลัดกระทรวงมหาดไทย1.09 MB
PDF icon นร 1019.2-129 ลว.14 ก.ค.66_กระทรวงการต่างประเทศ1.1 MB
PDF icon นร 1019.2-130 ลว.14 ก.ค.66_มหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค68.56 KB
PDF icon นร 1019.2-131 ลว.14 ก.ค.66_องค์การมหาชน98.88 KB
PDF icon นร 1019.2-132 ลว.14 ก.ค.66_รัฐวิสาหกิจ92.09 KB
PDF icon นร1019.2-133 ลว.14 ก.ค.66_หัวหน้าหน่วยธุรการของรัฐสภาฯ(11 หน่วยงาน)1.07 MB
PDF icon นร 1019.2-134 ลว.14 ก.ค.66_มหาวิทยาลัย ส่วนกลาง85.49 KB
PDF icon นร 1019.2-135 ลว 14 ก.ค. 66_หัวหน้าหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ971.69 KB
File ตัวอย่างการปฏิบัติท่าเคารพ30.36 MB
PDF icon กำหนดการสำหรับจังหวัด จัดพิธีพร้อมท้องสนามหลวง 80.45 KB
PDF icon ขั้นตอนการปฏิบัติตนระหว่างพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม ณ วันที่ 24 ก.ค. 2566)67.86 KB

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ