ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ท้องสนามหลวง 

และในเวลา 17.30 น. นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์  ไม้สุวรรณกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ