ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

บทความ "ก.พ.ค. ขอบอก เล่มที่ 7"

บทความ ”ก.พ.ค. ขอบอก เล่มที่ 7“ ซึ่งรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์/ร้องทุกข์ รวมถึงย่อคำวินิจฉัย ก.พ.ค. ที่น่าสนใจ

ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้!

ท่านสามารถติดตามอ่าน และดาวน์โหลดบทความ “ก.พ.ค. ขอบอก เล่มที่ 7 “ ได้ที่ https://mspc.ocsc.go.th/sites/default/files/2022-09/no7.pdf หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ