ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29 (New Wave Leaders 29 ) เปิดรับสมัครแล้ว ‼️

New Wave Leaders 29 เปิดรับสมัครแล้ว ‼️

วันนี้ - 28 ธันวาคม 2566

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 29 อยากชวนคุณมาติดอาวุธให้ตัวเอง และขยายเครือข่ายทางสังคม ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ลิงก์นี้เลย 
https://register.ocsc.go.th/registration/newwave29

ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตร New Wave ได้ที่
https://www.ocsc.go.th/newwave

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ