ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567"

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567"

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567 ทางลิงก์:

> รับชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ของแต่ละกระทรวง อาทิ สำนักงานนายกรัฐมนตรี, กระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น
> ร่วมยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

#งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
#วันข้าราชการพลเรือน
#ThaiCivilServiceDay

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ