ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)

ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้ ‼️

ท่านสามารถติดตามอ่าน และดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ได้ที่: https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ