ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่คำกล่าว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่คำกล่าว นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
ตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1KqqzBRpao9gBzggpgkTuJnyDuvzpC3sr/view?usp=sharing

#วันข้าราชการพลเรือน
#ThaiCivilServiceDay

ขอบคุณค่ะ

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ