ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้ง 623 ท่าน

สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้ง 623 ท่าน

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนที่ได้รับรางวัลได้ที่ Qr Code ตามภาพด้านล่างนี้ หรือที่ลิงก์ www.thaicivilserviceday.com

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

#วันข้าราชการพลเรือน
#ThaiCivilServiceDay
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ