ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ HiPPS 18/01/2019 - 09:12
ข่าว/รายงาน    พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านราชการพลเรือน (MOU) ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ Ministry of Civil Service แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (MCS) 17/01/2019 - 09:31
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. 14/01/2019 - 16:20
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 10/01/2019 - 15:52
ข่าว/รายงาน    ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้เข้ามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา ทุนเล่าเรียนหลวง 07/01/2019 - 17:20
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ACCSM20th, ประธาน ก.พ. อาเซียน, อาเซียน 04/01/2019 - 16:44
ข่าว/รายงาน    ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 03/01/2019 - 14:15
ข่าว/รายงาน    นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน ได้รับคัดเลือกรับทุนรัฐบาล ก. วิทย์ ประเภทบุคคลในต่างประเทศ ปี 2561 สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 27/12/2018 - 20:28
ข่าว/รายงาน    โครงการศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน (Summer Course 2019) 24/12/2018 - 12:12
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เดิน - วิ่ง – ปั่นจักรยาน (OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018) สร้างความสุขให้กับประชาชน คุณธรรมจริยธรรม 22/12/2018 - 19:43
ข่าว/รายงาน    ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ /รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา การศึกษาต่อ 21/12/2018 - 10:14
ข่าว/รายงาน    ประกาศ สนร ฝรั่งเศส เรื่องการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8 สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 18/12/2018 - 23:07
ข่าว/รายงาน    การประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 20 ธ.ค. 2561 คุณธรรมจริยธรรม 18/12/2018 - 14:50
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมวันดีดี เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ.pdf 17/12/2018 - 14:30
ข่าว/รายงาน    ผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" คุณธรรมจริยธรรม 15/12/2018 - 13:08
ข่าว/รายงาน    เหตุก่อการร้ายที่เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 14/12/2018 - 18:18
ข่าว/รายงาน    ภาพงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงบ่าย วันที่ 27 พ.ย.61 13/12/2018 - 14:05
ข่าว/รายงาน    ภาพงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงเช้าวันที่ 27 พ.ย.61 13/12/2018 - 13:59
ข่าว/รายงาน    ภาพงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงบ่ายวันที่ 26 พ.ย.61 13/12/2018 - 09:44
ข่าว/รายงาน    ภาพงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงเช้าวันที่ 26 พ.ย.61 13/12/2018 - 09:41
ข่าว/รายงาน    การเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Angers -Tours- Lille -Béthune และ Nancy พ.ย. 2561 สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 07/12/2018 - 20:24
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. นำผู้รับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 07/12/2018 - 16:38
ข่าว/รายงาน    ประกาศข่าว “ทุนมหาวิทยาลัย Université Paris- Dauphine” ประเทศฝรั่งเศส สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 04/12/2018 - 20:31
ข่าว/รายงาน    การประท้วงรัฐบาลโดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง (Gilets Jaunes) ในฝรั่งเศส สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 03/12/2018 - 23:27
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ของสำนักงาน ก.พ. 29/11/2018 - 11:32
ข่าว/รายงาน    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 89 และรุ่นที่ 90 นักบริหารระดับสูง 27/11/2018 - 16:17
ข่าว/รายงาน    เอกสารประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น ๑ - ๑๔ (HIPPS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ HiPPS 26/11/2018 - 14:46
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสินกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ. 26/11/2018 - 10:45
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น 1-14 (เพิ่มเติม) HiPPS 23/11/2018 - 16:57
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ร่วมดำเนินการนำร่องเสริมสร้างต้นกล้ากำลังพลดิจิทัลรุ่นแรกรองรับไทยแลนด์ 4.0 23/11/2018 - 16:07

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ