ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล และนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สำนักพระราชวัง

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ