Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ปฏิทินกลาง

2024-07-28 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ปฏิทินกิจกรรม
3 กรกฎาคม 2567
2024-06-10 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/?post_type=news&p=89040

20 มิถุนายน 2567
2024-06-07 การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/?post_type=news&p=89027

20 มิถุนายน 2567
2024-05-29 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (รอบสอบที่ 6-10)
ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (รอบสอบที่ 6-10) 👉🏻 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th 👀 ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้ในวันที่ 30 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. 🔸 ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการส

29 พฤษภาคม 2567
2024-05-02 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ปฏิทินกิจกรรม

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

2 พฤษภาคม 2567
2024-04-29 รับสมัครเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มที่ 2 หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย)
ปฏิทินกิจกรรม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://register.ocsc.go.th/registration/retire2567

30 เมษายน 2567
2024-04-29 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบสอบที่ 1 – 5
ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบสอบที่ 1 – 5  ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้ในวันพรุ่งนี้ (30 เม.ย. 67) เวลา 9.00 น.  ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่

30 เมษายน 2567
2024-04-27 รับสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เท่านั้น!)
ปฏิทินกิจกรรม

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เท่านั้น!) * โดยผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯแล้ว สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม

26 เมษายน 2567
2024-05-01 การประชุมชี้แจงระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2567
ปฏิทินกิจกรรม
25 เมษายน 2567
2024-04-25 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูงผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 97 – 98 และ นบส. 2 รุ่นที่ 15
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/?post_type=news&p=83483

25 เมษายน 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content