Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ปฏิทิน สพข.

2024-06-10 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/?post_type=news&p=89040

20 มิถุนายน 2567
2024-05-02 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ปฏิทินกิจกรรม

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

2 พฤษภาคม 2567
2024-04-29 รับสมัครเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มที่ 2 หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย)
ปฏิทินกิจกรรม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://register.ocsc.go.th/registration/retire2567

30 เมษายน 2567
2024-04-25 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูงผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 97 – 98 และ นบส. 2 รุ่นที่ 15
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/?post_type=news&p=83483

25 เมษายน 2567
2024-04-25 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 97 – 98 และ นบส.2 รุ่นที่ 15
ปฏิทินกิจกรรม
17 เมษายน 2567
2024-04-19 การประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570
ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

11 เมษายน 2567
2024-04-09 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme (SG-TH SODP) รุ่นที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รับสมัครผ่านระบบ Online)
ปฏิทินกิจกรรม

ดำเนินการจัดอบรมภายใต้กรอบการเรียนรู้ “Building Our Future Together” โดยหลักสูตรประกอบด้วย 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 การเตรียมการก่อนการอบรมและปฐมนิเทศ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567ณ สำนักงาน ก.พ. และ/หรือดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (ดำเนินการเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ) ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมiร่วมกับข้าราชการส

9 เมษายน 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content