ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ 

สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 2 โครงการ  
รายละเอียดตาม Link ที่แนบ

 

>>>  คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด <<<

 

-----------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------

>>    คำถามที่พบบ่อย (FAQ)   <<

1. หนังสือเชิญที่ส่งมายังกระทรวง จะต้องส่งไปยังกรมภายใต้สังกัดกระทรวงอีกหรือไม่

    คำตอบ : สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญไปยังกรม และผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แล้ว โดยสามารถดูรายชื่อส่วนราชการที่ ก.พ. ส่งหนังสือเชิญได้ที่นี่

 

2. สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ทัน แต่อยากเข้าฟัง ต้องทำอย่างไร

    คำตอบ : สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการถ่ายทอดสดในวันและเวลาตามกำหนดการ ผ่านระบบ Youtube โดยสามารถรับชมสด และรับชมย้อนหลังได้

 

3. บัตรข้าราชการหมดอายุ ไม่มีบัตร หรือ บัตรสูญหาย ต้องทำอย่างไร

    คำตอบ : เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่ประสงค์สมัครจึงต้องใช้เอกสารในการยืนยันการเป็นข้าราชการ หากเกิดข้อขัดข้องดังกล่าว สามารถขอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดของข้าราชการรายนั้น เพื่อแสดงตนว่าเป็นข้าราชการ และนำมาใช้แนบไฟล์แทนบัตรข้าราชการ

(การแนบภาพบัตรประชาชน หรือภาพอื่นใดที่ไม่ใช่ภาพบัตรข้าราชการ

จะทำให้การพิจารณาล่าช้าออกไป)

 

4. ในส่วนราชการที่มีผู้เกษียณหลายท่าน ส่วนราชการสามารถเปิดห้องประชุม และเข้า Zoom เพียงเครื่องเดียวได้หรือไม่

    คำตอบ : สามารถทำได้

 

5. ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ต้องเข้าร่วมฟังบรรยายในส่วนของ กบข. หรือไม่

    คำตอบ : หากท่านไม่ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในช่วงของ กบข. เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถออกจากห้องประชุมในระบบ Zoom ได้

 

6. เพิ่งได้รับหนังสือเชิญ จะสามารถสมัครได้ถึงวันที่เท่าไหร่

   คำตอบ : สามารถสมัครได้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2566

 

7. ใช้โปรแกรม Zoom เป็นอยู่แล้ว ไม่เข้าวันทดสอบระบบได้หรือไม่ 

   คำตอบ : ในช่วงแรกของการทดสอบระบบ จะมีการชี้แจงรายละเอียดกำหนดการ กฏ-กติกา ในการอบรม จากนั้นจะเป็นการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้น หากท่านสนใจ สามารถเข้ารับฟังในช่วงต้นของการทดสอบระบบได้

 

8. ส่วนราชการจะต้องรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์เข้าอบรม และส่งเป็นหนังสือราชการแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม ให้กับทาง ก.พ. หรือไม่

  คำตอบ : เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมรายชื่อและรายละเอียด ผ่านทางระบบรับสมัครที่ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการได้ให้ไว้ หน่วยงานอาจไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือเข้ามาที่สำนักงาน ก.พ. หรือหากประสงค์จะส่งก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

9. ในวันที่อบรม หากสะดวกเข้าอบรมจากที่บ้านโดยไม่ถือเป็นวันลาได้หรือไม่

  คำตอบ : การพิจารณาในข้อดังกล่าว เป็นไปตามดุลยพินิจของหน่วยงานต้นสังกัดและ/หรือผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรม

------------------------

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
02-547-1747 หรือ 02-547- 1810 หรือ 02-547-1026 (สอบถามโครงการปัจฉิมฯ)