ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

>>>  ☑ Click ที่นี่ เพื่อดู "ประกาศรายชื่อ - รหัส และรายละเอียดการเข้าอบรม"  <<<

                  - สำหรับผู้มีรายชื่อตามประกาศ สามารถเข้าห้องประชุม ZOOM ได้ ที่นี่

                  -  กำหนดการอบรม

                  - สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ ที่นี่

 

☑ Link เข้าชมสดผ่านทาง YOUTUBE (วันที่ 9-10 มี.ค. เวลา 08.30-16.30)

ข้าราชการผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกท่าน

สามารถรับชมผ่านระบบ Youtube LIVE

โดยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการถ่ายทอดสดในวันและเวลาตามกำหนดการ (วันที่ 9-10 มีนาคม 2566)

สามารถเข้าสู่ Link การรับชมสดได้ในวันที่ 9-10 มี.ค. 66 

อีกทั้งเมื่อดำเนินการจัดโครงการแล้วเสร็จ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Youtube

-----------------------------------------------------------

☑ รายละเอียดโครงการ

☑  >> สมัครเข้าร่วมโครงการ <<  (ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว)

 

-------------------------------------------------------------------

>>    คำถามที่พบบ่อย (FAQ)   <<

1. หนังสือเชิญที่ส่งมายังกระทรวง จะต้องส่งไปยังกรมภายใต้สังกัดกระทรวงอีกหรือไม่

    คำตอบ : สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญไปยังกรม และผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แล้ว โดยสามารถดูรายชื่อส่วนราชการที่ ก.พ. ส่งหนังสือเชิญได้ที่นี่

 

2. สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ทัน แต่อยากเข้าฟัง ต้องทำอย่างไร

    คำตอบ : สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการถ่ายทอดสดในวันและเวลาตามกำหนดการ ผ่านระบบ Youtube โดยสามารถรับ link เพื่อเข้าชมสดได้ที่ website โครงการ อีกทั้งเมื่อดำเนินการจัดโครงการแล้วเสร็จ จะนำวีดิทัศน์การบรรยายในทุกหัวข้อ เข้าสู่ระบบ e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. (OCSC Learning Space) และทาง Youtube

 

3. บัตรข้าราชการหมดอายุ ไม่มีบัตร หรือ บัตรสูญหาย ต้องทำอย่างไร

    คำตอบ : เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่ประสงค์สมัครจึงต้องใช้เอกสารในการยืนยันการเป็นข้าราชการ หากเกิดข้อขัดข้องดังกล่าว สามารถขอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดของข้าราชการรายนั้น เพื่อแสดงตนว่าเป็นข้าราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 และนำมาใช้แนบไฟล์แทนบัตรข้าราชการ (การแนบภาพบัตรประชาชน หรือภาพอื่นใดที่ไม่ใช่ภาพบัตรข้าราชการ จะต้องแนบไฟล์ใหม่ ส่งผลให้การพิจารณาล่าช้าออกไป)

 

4. ในส่วนราชการที่มีผู้เกษียณหลายท่าน ส่วนราชการสามารถเปิดห้องประชุม และเข้า Zoom เพียงเครื่องเดียวได้หรือไม่

    คำตอบ : สามารถทำได้

 

5. ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ต้องเข้าร่วมฟังบรรยายในส่วนของ กบข. หรือไม่

    คำตอบ : หากท่านไม่ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในช่วงของ กบข. เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถออกจากห้องประชุมในระบบ Zoom ได้

 

6. เพิ่งได้รับหนังสือเชิญ จะสามารถสมัครได้ถึงวันที่เท่าไหร่

   คำตอบ : สามารถสมัครได้จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มจำนวน 

 

7. ใช้โปรแกรม Zoom เป็นอยู่แล้ว ไม่เข้าวันทดสอบระบบได้หรือไม่ 

   คำตอบ : ในช่วงแรกของการทดสอบระบบ จะมีการชี้แจงรายละเอียดกำหนดการ กฏ-กติกา ในการอบรม จากนั้นจะเป็นการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้น หากท่านสนใจ สามารถเข้ารับฟังในช่วงต้นของการทดสอบระบบได้

 

8. จะมีการสร้างกลุ่มรวมข้าราชการที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นเครือข่ายระหว่างกันหรือไม่

   คำตอบ : สำนักงาน ก.พ. จะสร้างกลุ่ม LINE Openchat เพื่อให้ข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบบรมในโครงการ เป็นช่องทางในการประสาน สอบถาม และแจ้งเตือนการเข้าประชุม เมื่อการอบรมจัดขึ้นแล้วเสร็จ จะสามารถให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุท่านอื่น สามารถเข้าร่วมใน LINE Openchat ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์กับข้าราชการผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณเดียวกันต่อไป

 

9. ส่วนราชการจะต้องรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์เข้าอบรม และส่งเป็นหนังสือราชการแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม ให้กับทาง ก.พ. หรือไม่

  คำตอบ : เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมรายชื่อและรายละเอียด ผ่านทางระบบรับสมัครที่ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการได้ให้ไว้ หน่วยงานอาจไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือเข้ามาที่สำนักงาน ก.พ. หรือหากประสงค์จะส่งก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

10. ในวันที่อบรม หากสะดวกเข้าอบรมจากที่บ้านโดยไม่ถือเป็นวันลาได้หรือไม่

  คำตอบ : การพิจารณาในข้อดังกล่าว เป็นไปตามดุลยพินิจของหน่วยงานต้นสังกัดและ/หรือผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรม

------------------------

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-547-1747 (สอบถามโครงการปัจฉิมฯ)


 

☑ >>> เอกสารประกอบการบรรยาย

            เรื่อง สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน (กรมบัญชีกลาง)


            เรื่อง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)


            เรื่อง บริหารเงินอย่างไรหลังวัยเกษียณ


 

            เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (กบข.)


            เรื่อง ดิจิทัลสำหรับวัยเก๋า


            เรื่อง ดูแลสุขภาพอย่างไร ในวันที่ยังแข็งแรงอยู่


 

 

         คลิปวิดีโอ แนะนำผู้เข้าอบรมในการใช้ ZOOM เบื้องต้น


         Link เข้าอบรมผ่าน Youtube Live  >>> คลิ๊ก