ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การดำเนินการทางวินัย

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับราชการ และการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ

  • มาตรา 36 ข.(4)
  • มาตรา 36 ข.(10)
  • กรณีไม่อาจบรรจุกลับ

การล้างมลทิน

  • ตามมาตรา 5
  • มีผลให้ไม่ถูกดำเนินการทางวินัยอีก
  • มีผลเป็นการล้างโทษ แต่ไม่ล้างการกระทำ