ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การสำรวจสถิติ/อัตราการลาออกและฐานข้อมูลข้าราชการในสังกัดองค์การกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ ปีงบประมาณ 2546
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)