ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน Work-life Balance Management Practices and Producticvity
  • ชื่อผู้วิจัย Nick Bloom, Tobias Kretschmer, and John Van Reenen
  • ปีที่วิจัย พ.ศ.2549
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)