ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปก-หนังสือ-คำศัพท์ไทย-อังกฤษ-สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
อาเซียน

Vocabulary คำศัพท์ไทย-อังกฤษ ระหว่าง AEC

ชื่อหนังสือ : คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
จัดทำโดย : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์เมื่อ : พ.ศ. 2558
ISBN : 978-616-548-145-8

 
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)