ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนที่ไปศึกษา ณ สหราชอาณาจักร
โดยทำหน้าที่เป็น Guardian สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว (Private Student)
*ทั้งยังมีบริการสมัครสถานศึกษา จัดหา host family ช่วง exeat และจัดหารถรับส่งด้วย*

แบบฟอร์มทุนส่วนตัว

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

  • คุณกษิรัตน์ สุรวิชัย 
  • คุณบุษกร บุญจันทึก Tel. 02 547 1441 email: bousakorn.b@ocsc.go.th

Feedback ช่วยบอกให้เรารู้ว่า"คุณรู้สึกยังไงกับการให้บริการของเรา?"

UK Boarding schools สำหรับเด็กไม่ธรรมดา