ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนที่ไปศึกษา ณ สหราชอาณาจักร
โดยทำหน้าที่เป็น Guardian สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว (Private Student)
*ทั้งยังมีบริการสมัครสถานศึกษา จัดหา host family ช่วง exeat และจัดหารถรับส่งด้วย*

แบบฟอร์มทุนส่วนตัว

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

  • คุณกษิรัตน์ สุรวิชัย Tel. 02 547 2038 email: kasirat@ocsc.go.th
  • คุณบุษกร บุญจันทึก Tel. 02 547 1441 email: bousakorn.b@ocsc.go.th

แบบสำรวจความต้องการ Guardianship Service ทั่วโลก

UK Boarding schools สำหรับเด็กไม่ธรรมดา

ข่าวการศึกษาต่อ

Post date: 21/06/2019 - 14:13