ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนที่ไปศึกษา ณ สหราชอาณาจักร
โดยทำหน้าที่เป็น Guardian สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว (Private Student)
*ทั้งยังมีบริการสมัครสถานศึกษา จัดหา host family ช่วง exeat และจัดหารถรับส่งด้วย*
แบบฟอร์มทุนส่วนตัว 

แบบฟอร์มลาออกจากความดูแลของสำนักงานก.พ.

Feedback ช่วยบอกให้เรารู้ว่า"คุณรู้สึกยังไงกับการให้บริการของเรา?"