ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนที่ไปศึกษา ณ สหราชอาณาจักร
โดยทำหน้าที่เป็น Guardian สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว (Private Student)
*ทั้งยังมีบริการสมัครสถานศึกษา จัดหา host family ช่วง exeat และจัดหารถรับส่งด้วย*
ติดต่อ คุุณกมลระตี 02 547 1460 หรือ คุณพงศ์ธร 02 547 1454
แบบฟอร์มทุนส่วนตัว 
New อัตราค่าใช้จ่ายปรับใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2565 

ข่าวการศึกษาต่อ