❱❱ ฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (แบบ ๔) เปิดระบบให้ปรับปรุงข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓!!

 

Download คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ https://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/55275-3146.pdf