ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

กรุณา copy code ของแบนเนอร์ที่ท่านต้องการ
เพื่อนำไปวางไว้ในเว็บไซต์ของท่าน 
 

 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับพิธี โปรดสอบถาม ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6896 6887 หรือ 6886