เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.)

   


เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ ท้องสนามหลวง

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.)

   

 


ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

กรุณา copy code ของแบนเนอร์ที่ท่านต้องการ
เพื่อนำไปวางไว้ในเว็บไซต์ของท่าน 
 

 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับพิธี โปรดสอบถาม ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6896 6887 หรือ 6886