พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

ดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์

กรุณา copy code ของแบนเนอร์ที่ท่านต้องการเพื่อนำไปวางไว้ในเว็บไซต์ของท่าน 

 

 
 
 
ขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

คำอธิบายขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ 

 

สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพประชาสัมพันธ์ช่องทาง Facebook และสื่อทั่วไป

 

ภาพประชาสัมพันธ์ช่องทาง Line