ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สารสนเทศกำลังคนภาครัฐ:GMIS


Project Description

สำนักงาน ก.พ. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information system : GMIS) สำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ

Live Preview
  • Skills:

    • ระบบสารสนเทศ
    • ฐานข้อมูลกำลังคน
  • Client:

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดโครงการ

หากพบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาแจ้ง : สายด่วน GMIS ที่เบอร์ 02-547-1187