ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน: 
2551
รหัสชื่อสายงาน: 
4-7-020
ประเภทสายงาน: 
สายงานประเภททั่วไป
กลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ

หนังสือเวียนประกอบ: 
เลขหนังสือเวียน: 
ว19/2552
เรื่อง: 
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
เลขหนังสือเวียน: 
ว5/2555
เรื่อง: 
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
AttachmentSize
PDF icon ว5/2555126.94 KB