Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567
คลังความรู้
2 พฤษภาคม 2567
การใช้ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้

คลิปแนะนำการใช้งาน คู่มือการใช้ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th)

5 เมษายน 2567
การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
คลังความรู้

การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th)

1 พฤศจิกายน 2562
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลังความรู้

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ คู่มือสำหรับประชาชน : การขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th)

17 พฤศจิกายน 2558
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content