Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เอกสารอื่น ๆ

บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
คลังความรู้
6 มิถุนายน 2567
ว.๑๒ แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
คลังความรู้
29 พฤษภาคม 2567
การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570
คลังความรู้

รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 วันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

20 พฤษภาคม 2567
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570
คลังความรู้
7 พฤษภาคม 2567
วิธีค้นหามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ (SPEC) ในเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. รูปแบบใหม่ (ชั่วคราว)
คลังความรู้
2 พฤษภาคม 2567
อัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ และบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลังความรู้

เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการกำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ และบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือสามัญไว้ ดังนี้

30 เมษายน 2567
มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คลังความรู้
22 ตุลาคม 2565
จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565) ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้ ‼️
คลังความรู้

NEW!! จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565) ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้ ‼️ ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ได้ที่: https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-

8 มิถุนายน 2565
จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 – พฤษภาคม 2563)
คลังความรู้

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 – พฤษภาคม 2563) เปิดให้อ่านและดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 2/2563 ได้ที่https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-newsทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำ

4 มิถุนายน 2563
จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)
คลังความรู้

จุลสาร ก.พ.ค. News เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้ ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 1/2563 ได้ที่ https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่

24 มกราคม 2563
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content