Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

Mockup 07

ข้อมูลทั่วไป Mockup 07

                สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก (หรือทะเลญี่ปุ่น) ทิศตะวันตกติดกับทะเลเหลือง และทิศใต้ติดกับช่องแคบเกาหลี (Korea Strait)

 

พื้นที่

99,392 ตารางกิโลเมตร/ประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี

ประชากร

            50 ล้านคน (2555)

การศึกษาต่อประเทศเกาหลีใต้

การรายงานตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี

      นักเรียนทุนฯ จะต้องรีบรายงานตัวต่อ สนร. โดยอีเมล หรือโทรสาร 202-265-7239 โดยส่งเอกสารต่างๆ ดังนี้

  1. แบบรายงานตัวไปศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. มอบให้ กรอกที่อยู่ชั่วคราว หรือถาวร(ถ้ามีแล้ว)ในต่างประเทศ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจน เพื่อ สนร. จะได้ส่งหนังสือตอบรับการมาศึกษาพร้อมเอกสารสำคัญต่างๆ ให้นักเรียนทุนฯ เพื่อดำเนินการต่อไป กรณีที่แบบรายงานตัวฯ หาย ให้อีเมล์แจ้งรายละเอียดให้ สนร. ทราบทันที
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรายละเอียดของผู้เดินทาง และหน้าวีซ่า) และ I-94 โดยเข้าไปพิมพ์ได้ด้วยตนเอง
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. แบบยินยอมให้ตรวจผลการศึกษา
  5. แบบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีเงินฝาก และเช็คธนาคารที่ขีดฆ่าและเขียนคำว่า void กลางเช็ค (สำหรับนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษาในประเทศเกาหลีเท่านั้น)
พ.ค.
20
20 พฤษภาคม 2567 09:00 ถึง 20 พฤษภาคม 2567 12:00
Title

Description

เพิ่มไปยังปฏิทิน
Skip to content