Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าวการสอบภาค ก

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (รอบสอบที่ 11-15)
ข่าว

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (รอบสอบที่ 11-15) 👉🏻 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th 👀 ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้ในวันที่ 27 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. 🔸 ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ

26 มิถุนายน 2567
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (รอบสอบที่ 6-10)
ข่าว

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (รอบสอบที่ 6-10) 👉🏻 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th 👀 ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้ในวันที่ 30 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. 🔸 ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่า

29 พฤษภาคม 2567
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบสอบที่ 1 – 5
ข่าว

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบสอบที่ 1 – 5 👉🏻 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://job3.ocsc.go.th👀 ท่านสามารถดูคะแนนสอบได้ในวันพรุ่งนี้ (30 เม.ย. 67) เวลา 9.00 น. 🔸 ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง

29 เมษายน 2567
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เท่านั้น!)
ข่าว

📢 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เท่านั้น!) โดยผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯแล้ว สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม

24 เมษายน 2567
เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567
ข่าว

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนสอบภาค ก. (e-Exam) ประจำปี 2567 เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ยื่นคู่กับบัตรประจำตัวสอบอุปกรณ์สำหรับเขียน ทด ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบหน้ากากอนามัย (สวมตลอดเวลาระหว่างการสอบ) ทั้งนี้ *ควรศึกษารายละเอียดกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียด ที่เว็บไซต์: h

27 มีนาคม 2567
แผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบตามภาพด้านล่างนี้ท่านสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2567 ทั้งหมด ได้ที่: https://job3.ocsc.go.th/

11 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)
ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th > การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 e-Exam และค้นหารายชื่อตามขั้นตอนดังนี้1. กดปุ่มค้นหาร

21 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ
ข่าว

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567  (e-Exam) เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ.ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มก

22 ธันวาคม 2566
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ
ข่าว

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ . ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 ม

22 ธันวาคม 2566
เตรียมตัวกันให้พร้อม!! กับการ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam
ข่าว

สอบภาค ก. ปี 2567 กำลังจะมาแล้วว เตรียมตัวกันให้พร้อม !!โดยการ *”กรอกข้อมูลล่วงหน้า”* ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567(เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง)ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Examท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.thตั้งแต่วันที่

12 ธันวาคม 2566
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content