Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าว ศกศ

นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2567 เดินทางไปศึกษาโปรแกรมภาคฤดูร้อน ณ Brewster Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข่าว

ภาพบรรยากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2567 จำนวน 9 ราย ประกอบด้วยนักเรียนทุน พสวท. ทุนโอลิมปิก ทุน ศอ.บต. ทุนเล่าเรียนหลวง และทุน อว. ได้เดินทางไปศึกษาโปรแกรมภาคฤดูร้อน ณ Brewster Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 และได้เดินทางถึงเมือง Bosto

6 มิถุนายน 2567
โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาสำหรับนักเรียนทุนบุคคลทั่วไปและทุนพัฒนาข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2567
ข่าว

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 ศกศ. จัดกิจกรรม “โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาสำหรับนักเรียนทุนบุคคลทั่วไปและทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567” ณ ห้อง Sapphire ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยเลขาธิการ ก.พ. มอบหมายให้ ผอ.ศกศ.(นายอริยะ สกุลแก้ว) เป็นประธาน

6 มิถุนายน 2567
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ (ทุนระดับมัธยมศึกษา) ประจำปี 2567
ข่าว

ศกศ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาล (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2567 ณ โรงแรม แกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนทุนรัฐบาลก่อนการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับทุน และ

16 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content