Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าว สพข.

การฝึกอบรม หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ รุ่นที่ 2
ข่าว
18 กรกฎาคม 2567
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100
ข่าว

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยวิทยาลัยนักบริหาร ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100 ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

10 มิถุนายน 2567
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูงผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 97 – 98 และ นบส. 2 รุ่นที่ 15
ข่าว
9 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าว

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

2 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมพร้อมหน้า สพข.
ข่าว

เพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

2 พฤษภาคม 2567
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leadership Development Programme) รุ่นที่ 29
ข่าว
26 เมษายน 2567
การประชุมชี้แจง แนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570
ข่าว

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ที่https://www.ocsc.go.th/?post_type=laws&p=83025

25 เมษายน 2567
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme (SG-TH SODP) รุ่นที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme (SG-TH SODP) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11 เมษายน 2567
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าว

“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10 เมษายน 2567
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่นราชการที่มีฐานะเป็นกรมและรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 40 คน ดำเนินการอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่

1 มีนาคม 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content