Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าว สวพ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567
ข่าว

นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ท่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการน

10 มิถุนายน 2567
สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground)ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)
ข่าว

การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground) สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground) ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) โดยมีวัตถุประสง

20 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้แทนส่วนราชการเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom

20 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content