Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

นักคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
30 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
12 ตุลาคม 2566
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
17 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยวิธีสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ข่าว
3 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ข่าว
11 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
12 มกราคม 2564
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content