Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
5 กรกฎาคม 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ข่าว
5 กรกฎาคม 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
31 พฤษภาคม 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนา Mobile Application ของระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
24 พฤษภาคม 2567
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2572 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
22 มีนาคม 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
28 ธันวาคม 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ข่าว
18 ธันวาคม 2566
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
22 พฤศจิกายน 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
16 พฤศจิกายน 2566
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content