Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เจ้าพนักงานธุรการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
14 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
29 เมษายน 2564
ผลการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
2 มีนาคม 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
20 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content