Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เจ้าหน้าที่การศึกษา

ด่วน!! เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)
ข่าว

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.) เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

6 กรกฎาคม 2566
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
5 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
24 มิถุนายน 2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว
31 พฤษภาคม 2562
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content