Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าว

สำนักมาตรฐานวินัย ได้จัดอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งมาจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 80 คน โดยเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่

10 กรกฎาคม 2567
คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 
ข่าว

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที

25 มิถุนายน 2567
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100
ข่าว

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยวิทยาลัยนักบริหาร ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100 ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

10 มิถุนายน 2567
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567
ข่าว

นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ท่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการน

10 มิถุนายน 2567
นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2567 เดินทางไปศึกษาโปรแกรมภาคฤดูร้อน ณ Brewster Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข่าว

ภาพบรรยากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2567 จำนวน 9 ราย ประกอบด้วยนักเรียนทุน พสวท. ทุนโอลิมปิก ทุน ศอ.บต. ทุนเล่าเรียนหลวง และทุน อว. ได้เดินทางไปศึกษาโปรแกรมภาคฤดูร้อน ณ Brewster Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 และได้เดินทางถึงเมือง Bosto

6 มิถุนายน 2567
โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาสำหรับนักเรียนทุนบุคคลทั่วไปและทุนพัฒนาข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2567
ข่าว

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 ศกศ. จัดกิจกรรม “โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาสำหรับนักเรียนทุนบุคคลทั่วไปและทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567” ณ ห้อง Sapphire ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยเลขาธิการ ก.พ. มอบหมายให้ ผอ.ศกศ.(นายอริยะ สกุลแก้ว) เป็นประธาน

6 มิถุนายน 2567
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและทัศนศึกษา ณ วิทยาลัยการทหารดันทรูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗
ข่าว
6 มิถุนายน 2567
ประมวลกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  
ข่าว

ประจำ เดือน พฤษภาคม 2567 การเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ เมืองAdelaide รัฐ South Australia

6 มิถุนายน 2567
สำนักงาน ก.พ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ข่าว

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นำโดยรองเลขาธิการ ก.พ. นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหาน

4 มิถุนายน 2567
คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ข่าว

คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

9 พฤษภาคม 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content