Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ก.พ.ค.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
ข่าว
13 กันยายน 2565
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพฯ
ข่าว

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพฯ

7 กันยายน 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
ข่าว

Click เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น  

22 สิงหาคม 2565
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน
ข่าว
17 สิงหาคม 2565
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ข่าว

  PDF: ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ  

21 กรกฎาคม 2565
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2565
ข่าว

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2565       ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึง

19 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
ข่าว

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นบัดนี้ การคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. เรียงลำดับตามเลขประจำตัวของผู้สมัคร ดังน

29 เมษายน 2565
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ข่าว

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจ

7 เมษายน 2565
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ข่าว

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564  

1 มิถุนายน 2564
ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 2562
ข่าว

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 2562

4 ธันวาคม 2562
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content