Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าวทุนรัฐบาล

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2
ข่าว

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ด้

14 มิถุนายน 2567
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
ข่าว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) 🌍 ทุนการศึกษาระดับปริญ

23 พฤษภาคม 2567
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2567 จำนวน 3 ทุนรอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 2 เม.ย. 2567– 20 มิ.ย. 2567 จำนวน 7 ทุน(ต้องเดินท

30 พฤศจิกายน 2566
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาใน สาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) ประจำปี 2567
ข่าว

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) ประจำปี 2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธันวาคม 2566 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ :  http://scholar.ocsc.go.th

20 ตุลาคม 2566
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2567
ข่าว

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2567 วันนี้ – 7 ธันวาคม 2566 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ :  http://scholar.ocsc.go.th ชมคลิปกิจกรรมเปิดบ้าน “ทุนรัฐบาล” รวมทั้งบทบาท ภารกิจหน

20 ตุลาคม 2566
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567
ข่าว

ทุน UIS เปิดรับสมัครแล้ว !! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567 วันนี้ – 7 ธันวาคม 2566 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ :  http://scholar.ocsc.go.th ชมคลิปกิจกรรมเป

20 ตุลาคม 2566
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสำหรับทุน UIS และ ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
ข่าว

กิจกรรมเปิดบ้านทุนรัฐบาล (Open House) มาแล้ว!! สำหรับผู้ที่สนใจในงานราชการ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ และสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสำหรับทุน UIS และ ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00-19.0

10 ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567
ข่าว

ข่าวดี!! โอกาสในการพัฒนาสำหรับข้าราชการมาถึงแล้ววว สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้ที่สมัครก่อน มีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน โดยมีจำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้ 1. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน (เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 28 มิถุนายน 2567) ศ

27 กันยายน 2566
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป วันนี้ – 25 ตุลาคม 2566 ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ 1. ทุนเล่าเรียนหลวง 9 ทุน 2. ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ทุน 3. ทุนกระทร

22 กันยายน 2566
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566
ข่าว

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566 ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://uis.ocsc.go.th หัวข้อหลัก  : ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดศักยภาพสูงฯ (UIS) ประจำปี 2566 หัวข้อย่อย  : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนร

1 กันยายน 2566
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content