ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.45 - 12.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการตณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร เลขานุการคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วุฒิสภา

ประเภทข่าว: 

Pages