ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยเข้าประกวดในการแข่งขัน Samaggi Abstract Competition 2021

สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยเข้าประกวดในการแข่งขัน Samaggi Abstract Competition 2021 อันเป็นส่วนหนึ่งของงาน 13th Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC2021)

โดยเปิดรับบทคัดย่อจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาไปไม่เกิน 2 ปีในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) Mathematics & Physical Sciences
(2) Engineering & Technology
(3) Biological & Medical Sciences
(4) Social Sciences: Social Analysis
(5) Social Sciences: Economics & Business
(6) Humanities & Arts

เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า £100 ในแต่ละสาขา และโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขาของท่าน

ประเภทข่าว: 

Pages