ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015

ประชาสัมพันธ์งาน “นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015” ท่านจะได้พบปะกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั้งของรัฐและเอกชน บินตรงจากแคนาดาและตัวแทนของวิทยาลัยชั้นเยี่ยมที่มีทั้งประกาศนียบัตร 1 ปี วุฒิบัตร 2 ปี และปริญญาตรีทุกสาขารวมทั้งมหาวิทยาลัย ธอมพ์สัน ริเวอร์ ที่มีหลักสูตรปริญญาโทด้วย ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ประเภทข่าว: 

Pages