ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ >>>>  Fileone_dd.docx

Pages