ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2558

สำนักงาน ก.พ. เปิด รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.) ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 (ขยายเวลาถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th อ่านประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าว

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก รวมถึงการทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th เช่นกัน

ประเภทข่าว: 

Pages