ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ก.พ. ญี่ปุ่น เข้าพบและหารือการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

Ms. Satoko MAEDA หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ และ Ms. Ashuri MATSUHASHI เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ของ National Personnel Authority (NPA) หรือ ก.พ. ญี่ปุ่น

ประเภทข่าว: 

Pages