ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2342933509?pwd=Q3pndHR3bktuNkEvY0JMT1JZUWVIZz09

Meeting Room : 234 293 3509
Passcode : 220923

และรับชมได้ทาง YouTube ชื่อ จำขึ้นใจ สำนักงาน ก.พ.
https://www.youtube.com/channel/UCotjUm3eS3IWukYCErWkygg

Pages