ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1

ท่านสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทาง E-mail : opm@ocsc.go.th

(อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) มายังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
แก้ไขล่าสุด ใน 30 ส.ค. 2013

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

URL แบบสั้นสำหรับ Share